Nummers

KvK 58381937
BTW 152491466.B01

Nieuwe wet AVG van kracht

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer
van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Heb je een klantenbestand of een personeelsadministratie? Dan verwerk je persoonsgegevens. En als je persoonsgegevens verwerkt, moet je je houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese wet regelt de bescherming van persoonsgegevens. De wet bepaalt wat je allemaal mag doen met persoonsgegevens en hoe je deze gegevens moet beschermen. Doe je iets met persoonsgegevens? Volgens de AVG ben je ze dan ook bijna altijd aan het verwerken. Denk aan het verzamelen, opslaan, wijzigen, aanvullen of doorsturen van gegevens. Zelfs als je gegevens anoniem maakt of verwijdert, ben je ze aan het verwerken!

Wil je meer weten, check de brochure “De AVG voor het MKB” te downloaden via onderstaande link:

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/documenten/brochures/2018/05/01/de-algemene-verordening-gegevensbescherming

Bron: Rijksoverheid