Nummers

KvK 58381937
BTW 152491466.B01

Wetsvoorstel verbod asbestdaken van de baan

 

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel verworpen dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt. Het wetsvoorstel betrof een verbod vanaf 2024 van asbestdaken in Nederland. Dit betekende dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moesten verwijderen. Het verbod beperkte zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien.

Het voorstel tot een asbestverbod is nu van de baan. De activiteiten om te komen tot een landelijk stimuleringsfonds voor asbestdakensanering zijn voorlopig opgeschort.

Naar verwachting komt de staatssecretaris voor het einde van het jaar met een reactie. Ook provincies en gemeenten beraden zich op dit moment over de aanpak van asbestdaken.