Nummers

KvK 58381937
BTW 152491466.B01

LEAD Erfadvies

Overlijden en het regelen van je nalatenschap, gevoelige onderwerpen waar je liever niet al teveel bij stilstaat. Toch kan het goed regelen en vastleggen van deze zaken jouw nabestaanden veel ellende besparen.

Voor het vastleggen van een (levens)testament is de stap naar de notaris noodzakelijk wat voor veel mensen nog steeds een formeel en lastig traject is.

Vanwege de complexiteit van het erfrecht en de verschillende testamentvormen heeft LEAD Erfadvies een dienst ontwikkeld om je bij te staan met goed advies en begeleiding tot aan het vastleggen van je (levens)testament bij de notaris.

Wat houdt LEAD Erfadvies in?  Afhankelijk van de wensen en voorkeuren bestaat het uit de volgende diensten:

 

  • Bespreking van uw situatie

Tijdens onze bespreking brengen we uw situatie in kaart en krijgt u uitleg over wie volgens het versterferfrecht uw erfgenamen zijn en hoeveel erfbelasting uw erfgenamen verschuldigd zouden zijn bij uw overlijden. Vervolgens bespreken we de mogelijkheden aan de hand van uw wensen en omstandigheden. Aan bod komen bijvoorbeeld, het huwelijksgoederenregime, het besparen van erfbelasting, het uitsluiten van erfgenamen, bijdrage eigen zorg (Wet Langdurige Zorg), minderjarige kinderen, samengestelde gezinnen en onderneming.

 

  • Gespreksverslag

Indien gewenst wordt een beschrijving gemaakt van hetgeen is besproken zodat je alles nog eens rustig kunt nalezen. Eveneens kan dit verslag worden gebruikt als opzet voor de notaris om de (levens)testamenten op te stellen.

 

  • Contact leggen met het notariskantoor

Contact opnemen met het notariskantoor en het inplannen van een gesprek voor de bespreking van de testamenten. De notaris wil uiteraard van jouzelf horen wat de wensen en voorkeuren zijn alvorens het testament op te stellen.

 

  • Controle conceptakte(n) (levens)testamenten¬†

Een controle van de concept-akten welke zijn opgesteld door de notaris. Het bespreken met de notaris van eventuele wijzigingen van de akten.

 

Neem contact op voor het bespreken van de mogelijkheden en de kosten!